Old Photos of Slapton-Torcross

Old Photos & Pictures of Slapton Devon.